Integritetspolicy

Denna policy gäller från och med 11 april 2021.

Din integritet är viktigt för oss. Det är Qouldnts policy att respektera din integritet när det gäller all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, qouldnt.com och andra webbplatser vi äger och driver.

Vi ber bara om personlig information när vi verkligen behöver det för att tillhandahålla dig en tjänst. Vi samlar det på rättvisa och lagliga sätt, med din kunskap och samtycke. Vi meddelar dig också varför vi samlar in det och hur det ska användas.

Vi behåller endast samlad information så länge som nödvändigt för att ge dig den begärda tjänsten. Vilka data vi lagrar skyddar vi inom kommersiellt acceptabla sätt för att förhindra förlust och stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Vi delar inte personligt identifierande information offentligt eller med tredje part, utom när det krävs enligt lag.

Vår hemsida kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxis på dessa webbplatser och kan inte ta ansvar för deras respektive sekretesspolicy.

Du är fri att vägra vår begäran om din personliga information, med förståelsen att vi kanske inte kan tillhandahålla dig några av dina önskade tjänster.

Din fortsatta användning av vår hemsida kommer att betraktas som acceptans av vår praxis kring integritet och personlig information. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Qouldnt AB logo

ScoutQ, ScreenQ och WalQ är varumärken som tillhör Qouldnt AB.

Qouldnt AB, SE559287808501